Bạn quan tâm đến việc lấy chứng chỉ?

Để biết thêm thông tin về chứng chỉ được cập nhật, vui lòng kiểm tra trang web ICF Global tại đây. Nếu bạn cuộn trang này xuống dưới cùng, bạn sẽ tìm thấy một bản tóm tắt hữu ích về các yêu cầu để lấy chứng chỉ ICF cho cá nhân.

ICF cung cấp ba chứng chỉ:

  • Chuyên gia khai vấn liên kết (ACC)
  • Chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp (PCC)
  • Chuyên gia khai vấn cấp cao (MCC).
Thông tin chi tiết về cách đăng ký cho mỗi chứng chỉ có sẵn thông qua các liên kết dưới đây.
Có một kỳ vọng rằng tất cả các chuyên gia khai vấn được cấp chứng chỉ của ICF sẽ tiếp tục học tập nâng cao kiến thức và tích lũy thêm kinh nghiệm của họ. Sự tiến bộ về năng lực và tính chuyên nghiệp sẽ được chứng minh bằng hành trình của họ đến với chứng chỉ MCC.

Bạn chưa sẵn sàng đăng ký vì bạn vẫn cần đào tạo thêm về khai vấn?

Bạn nhấn vào đây để tìm thông tin về các chương trình đào tạo Khai vấn 60 giờ theo chuẩn ICF.

Chuyên gia khai vấn liên kết (ACC)

Chứng chỉ Chuyên gia khai vấn liên kết được Chứng nhận bởi ICF dành cho khai vấn viên thực hành với ít nhất 100 giờ kinh nghiệm khai vấn cho khách hàng. Có hai cách để đăng ký ACC: Một đơn xin đăng ký Chương trình đào tạo chuyên gia khai vấn ACTP và một đơn xin đăng ký chương trình Portfolio. Đơn xin đăng ký ACTP chỉ dành cho những người đã hoàn thành toàn bộ Chương trình đào tạo chuyên gia khai vấn (ACTP), đơn xin đăng ký Portfolio dành cho tất cả các ứng viên khác. Truy cập về yêu cầu xin đăng ký PCC tại đây.
Để có thêm thông tin về các chương trình đào tạo để lấy bằng ACC tại Viêt Nam, xin vui lòng để lại thông tin. Các chuyên gia tư vấn từ tổ chức Coach for Life sẽ liên hệ lại với các anh chị.
 

Chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp PCC

Chứng chỉ Chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp được Chứng nhận bởi ICF dành cho khai vấn viên thực thụ có ít nhất 750 giờ kinh nghiệm khai vấn cho khách hàng. Có hai cách để đăng ký PCC: Đơn xin đăng ký chương trình đào tạo chuyên gia khai vấn ACTP và Đơn xin đăng ký chương trình Portfolio . Đơn xin đăng ký ACTP chỉ dành cho những người đã hoàn thành toàn bộ Chương trình đào tạo chuyên gia khai vấn (ACTP), đơn xin đăng ký Portfolio dành cho tất cả các ứng viên khác. Truy cập về yêu cầu xin đăng ký PCC tại đây.

Chuyên gia khai vấn cấp cao MCC

Chứng chỉ Chuyên gia khai vấn MCC được Chứng nhận bởi ICF dành cho chuyên gia khai vấn có ít nhất 2500 giờ kinh nghiệm khai vấn cho khách hàng. Có duy nhất một loại đơn xin đăng ký MCC.

Truy cập về yêu cầu xin đăng ký MCC tại đây.

Thông tin thanh toán cho đơn gia nhập chính

Các coach tại Hà Nội muốn đăng ký để nhận Chứng chỉ ICF lần đầu tiên hoặc gia hạn Chứng chỉ ICF hiện tại của họ có thể thực hiện trực tiếp trên trang web ICF Global.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với HCC qua email: [email protected]

Img 2134
Img 2129
Img 2198
Img 2244
Img 2266