ICF cam kết duy trì tiêu chuẩn cao dành cho các Coach chuyên nghiệp trên toàn cầu, do đó ICF yêu cầu các Chứng chỉ ICF sẽ được làm mới ba năm một lần.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ với đại diện của HCC qua email: [email protected]

Img 2194
Img 2189
Img 2171
Img 2133
Img 2098