Về ICF

Icf Logo 300Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF) là tổ chức hàng đầu thế giới chuyên phát triển nghề khai vấn bằng cách đặt tiêu chuẩn cao, cung cấp Giấy chứng nhận độc lập và xây dựng nên một mạng lưới các chuyên gia khai vấn được đào tạo trên toàn thế giới.
Là tổ chức lớn nhất thế giới dành cho các chuyên gia khai vấn được đào tạo chuyên nghiệp, ICF ngay lập tức trao niềm tin cho các thành viên của mình. ICF cũng cam kết kết nối các chuyên gia khai vấn với công cụ và tài nguyên họ cần để phát triển thành công trong sự nghiệp.
ICF cung cấp chương trình học độc lập, được công nhận trên toàn cầu để lấy Giấy chứng nhận chuyên gia khai vấn cho các học viên. Giấy chứng nhận chuyên gia khai vấn được trao cho các chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp, những người đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về trình độ học vấn và kinh nghiệm, cũng như thể hiện được sự hiểu biết thấu đáo về năng lực khai vấn – tiêu chuẩn trong nghề khai vấn. Đạt được Giấy chứng nhận chuyên gia khai vấn được cung cấp bới ICF, chuyên gia khai vấn thể hiện sự cam kết về tính liêm chính, sự hiểu biết, thành thạo các kỹ năng khai vấn và sự cống hiến cho khách hàng.
Ngoài ra, ICF cũng công nhận các chương trình đào tạo khác cho chuyên gia khai vấn. Các chương trình đào tạo được ICF công nhận phải hoàn thành một quy trình đánh giá nghiêm ngặt và chứng minh rằng chương trình giảng dạy của họ phù hợp với Năng lực và Quy tắc đạo đức cốt lõi của ICF.
Ngày nay, ICF được các chuyên gia khai vấn trên toàn thế giới công nhận đặc biệt về:

  • Phát triển năng lực khai vấn cốt lõi.
  • Thiết lập nên hệ thống quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
  • Tạo nên một chương trình chứng nhận được quốc tế công nhận.
  • Thiết lập hướng dẫn thông qua việc công nhận các chương trình đào tạo khác dành riêng cho học viên muốn trở thành chuyên gia khai vấn.
Đào tạo giáo dục liên tục thông qua các sự kiện tầm cỡ thế giới, Cộng đồng thực hành (CPs) và học tập lưu trữ.
Img 2205

Tầm nhìn và chiến lược

Khai vấn là một phần không thể thiếu trong một xã hội phát triển, phồn vinh và mỗi thành viên ICF đại diện cho chất lượng cao nhất của một chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ

ICF tồn tại để dẫn đầu sự tiến bộ toàn cầu của nghề khai vấn.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi cam kết về độ tin cậy, cởi mở, chấp nhận, tương thích và xem xét tất cả các bộ phận của cộng đồng ICF cùng chịu trách nhiệm lẫn nhau để duy trì các giá trị sau:

  • Tính nghiêm minh: Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất cho cả nghề khai vấn nói chung và cho tổ chức của chúng tôi.
  • Xuất sắc: Chúng tôi thiết lập và thể hiện các tiêu chuẩn xuất sắc về chất lượng, trình độ và năng lực khai vấn chuyên nghiệp.
  • Hợp tác: Chúng tôi trân trọng kết nối xã hội và xây dựng cộng đồng thông qua quan hệ hợp tác và thành tựu đồng sáng tạo.
  • Tôn trọng: Chúng tôi đánh giá cao và bao gồm tất cả sự đa dạng và phong phú của các bên liên quan. Chúng tôi đặt con người lên hàng đầu mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn, chính sách và chất lượng.

Định nghĩa của ICF về khai vấn

ICF định nghĩa khai vấn là hợp tác với khách hàng trong một quy trình sáng tạo và kích thích tư duy, truyền cảm hứng cho họ để tối đa hóa tiềm năng con người và nghề nghiệp của mỗi cá nhân.

Img 2097

Liên minh Khai vấn và cố vấn toàn cầu

Liên đoàn Khai vấn Quốc tế ICF rất vui mừng được trở thành một phần của GCMA (Liên minh Khai vấn và Huấn luyện Toàn cầu) được thành lập vào tháng 11/2012, để làm việc cùng với các tổ chức khai vấn và cố vấn toàn cầu khác để cung cấp một cái nhìn chung về thực hành khai vấn chuyên nghiệp.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về khóa học và chứng chỉ của ICF?