Ava 1 1

COACH HUY TRẦN

Inner Leadership & Business Coach
ICF certified coach

Coach Huy Trần là chuyên gia khai vấn được chứng nhận bởi ICF; có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT trước khi “bén duyên” và theo đuổi nghề Coach từ năm 2018.
Hiện tại, Coach Huy Trần tập trung việc giúp các lãnh đạo trẻ xây dựng phong cách lãnh đạo của riêng mình thông qua việc thấu hiểu những giá trị, khả năng của chính họ từ bên trong. Đồng thời dành thời gian cùng lan toả nghề coach, hỗ trợ các Coach chuyên nghiệp và phát triển cộng đồng coach tại Hà Nội.

KẾT NỐI VỚI COACH QUÁCH HIỀN