78d26d0e3adef280abcf

COACH THÁI NGOAN

Financial Coach – ICF certified coach

Coach Thái Ngoan

Trưởng ban Tài chính Hanoi Coach Club (HCC)
Financial Coach – ICF certified coach

KẾT NỐI VỚI COACH THÁI NGOAN

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Hiện tại, Coach Thái Ngoan tập trung khai vấn về tài chính cá nhân, đặc biệt dành cho các phụ nữ có mong muốn đạt được tự do tài chính trong bình an. Cô phát triển thương hiệu riêng  Coach Thái Ngoan – Bình an tài chính với mong muốn không chỉ khai vấn mà còn có thể hỗ trợ các cá nhân có được mindset chuẩn về tài chính cá nhân, đồng thời quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, Coach Thái Ngoan còn khai vấn các vấn đề liên quan đến cuộc sống, mối quan hệ và tư vấn về phát triển sản phẩm và quy trình trong doanh nghiệp.

Tin cậy – Chuyên nghiệp – Trí tuệ – Bình An là các giá trị mà coach Thái Ngoan theo đuổi trong công việc và cuộc sống, cũng là những giá trị mà Ngoan mong muốn trao gửi tới khách hàng.

KINH NGHIỆM KHAI VẤN

Với 14 năm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm; coach Thái Ngoan không chỉ có nhiều kinh nghiệm mà còn có những góc nhìn đa chiều có thể giúp coachee nhìn nhận vấn đề tài chính cá nhân cả trên 2 yếu tố: tư duy đúng về tài chính cá nhân và phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

Trước khi trở thành chuyên gia khai vấn tài chính, coach Thái Ngoan đã có thời gian hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng cá nhân trong việc quản lý tài chính và nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao.

Không chỉ là người đồng hành và am hiểu lĩnh vực khai vấn trong suốt 2 năm qua, coach Thái Ngoan cũng đã nhận chứng chỉ chuyên gia khai vấn của ICF, đồng thời cô đã thực hiện hơn 200 phiên Coach và tạo ra sự chuyển hoá mạnh mẽ trong cuộc sống cũng như lĩnh vực tài chính cho các coachee. Cùng với những kiến thức và kinh nghiệp sẵn có, cô mong muốn hỗ trợ các coachee quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả nhất với tất cả năng lượng bình an sẵn có bên trong mình.

BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ

2020: Chuyên gia khai vấn được chứng nhận bởi Liên đoàn Khai vấn Quốc tế ICF

2008: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại Thương Hà Nội.