fbpx

Khi bắt đầu một chương trình khai vấn dành cho 6 Giám đốc của một công ty lớn tại Việt Nam (vì nguyên tắc bảo mật trong khai vấn nên mình không nêu tên cụ thể được). Mình được cảnh báo những Giám đốc này đều là những người rất mạnh mẽ và giỏi giang. Điều này làm cho mình vô cùng hào hứng, vì những người giỏi và có nghị lực một khi họ tin và muốn làm, họ sẽ hành động quyết liệt để thay đổi và đạt được mục tiêu của mình. Đối với những người như vậy, vai trò của mình không phải là tạo động lực cho họ mà chỉ cần giúp họ có thêm những góc nhìn và công cụ mới, đưa cho họ những phản hồi để họ nhìn lại bản thân mình một cách khách quan và trung thực.

Kết thúc buổi coach cuối cùng với một trong 6 Giám đốc, chị chia sẻ: chị rất hài lòng với chương trình vì chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã thấy được những tác động cụ thể đối với phòng ban của mình, đối với những đối tác chị làm việc cùng, nhờ việc chị đồng thời thay đổi tư duy (Mindset) và hành vi thể hiện ra bên ngoài (Behavior) của mình.

Quá trình khai vấn giúp chị nhìn nhận lại định hướng của mình, và biến những kiến thức mà chị đã được nghe, được học từ rất lâu (trước đây làm việc trong các tổ chức quốc tế nên chị đã có cơ hội tham gia rất nhiều chương trình huấn luyện bài bản) nhưng chưa làm tốt và chưa sử dụng một cách thuần thục, hay nói một cách khác là chưa biến nó thành của mình.

Chia sẻ của chị làm mình nhớ đến câu nói của Ts. Marshall Goldsmith: Khai vấn cho lãnh đạo không phải là việc trang bị thêm kiến thức hay kỹ năng, mà đó là việc giúp cho họ áp dụng những kiến thức, kỹ năng đó vào thực tế. Coaching is show-how not know-how.

– Coach Quách Hương –

 

 

Nguồn: https://coachforlife.vn/khai-van-giup-gi-cho-lanh-dao/