Nghề Huấn Luyện (coaching) là một công việc còn khá mới mẻ, nhưng đang dần trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. Huấn Luyện được xem là một phương pháp để giúp đỡ người khác rèn luyện, phát triển, học hỏi những kỹ năng mới, đối mặt với thử thách cá nhân, kiểm soát sự thay đổi trong cuộc sống, xây dựng mục tiêu và đạt được thành công. Việc Huấn Luyện sẽ giúp một cá nhân nhận ra những điều tốt đẹp nhất của bản thân và khuyến khích họ đưa ra những quyết định để cải thiện cuộc sống của chính mình.

Để hiểu hơn về nghề Huấn Luyện và các lợi ích của nghề Huấn Luyện, bạn có thể download dưới đây.

Img 2198